Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/8/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  14/8/2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 10-8-2015

Αρ.Πρωτ.4128

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Κορδώνια Ευγενία
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Στεργίου Εμμανουήλ
  4. Φωτεινού Φώτιος
  5. Κουτράκη Μαρία

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαμοθράκης
  2. Περί ορισμού Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαμοθράκης.
  3. Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου που ελήφθησαν βάση του άρθρου 58 παρ.2 3852/10 από την Οικονομική Επιτροπή.Περί 4.Έγκριση Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου Σαμοθράκης.

5.Περί Έγκρισης «Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών »

6.Περί Έγκρισης «Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου  μηχανημάτων λεωφορείων αυτοκινήτων οδηγών »

7.Περί Έγκρισης «Έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ασφαλειών αυτοκινήτων, μηχανημάτων,λεωφορείων  του  Δήμου Σαμοθράκης»

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο