Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30/12/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 22-12-2016

Αρ.Πρωτ.6428

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

 1. Βογιατζής Ιωάννης
 2. Γαλατούμος Νικόλαος
 3. Στεργίου Εμμανουήλ
 4. Μισέντου Φράγκου Άννα
 5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 1. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (ταχυδρομικών τελών).
 2. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.

 

 1. Περί απαλλαγής υπολόγου παγίας προκαταβολής.
 2. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων κοντεινερ μεταφοράς απορριμμάτων).
 1.  Περί   ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης.
 2. Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο