Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13-2-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13-2-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 9-2-2017

 

Αρ.Πρωτ.624

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Στεργίου Εμμανουήλ
  4. Μισέντου Φράγκου Άννα
  5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

 

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

 

 

  1. Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
  2. Περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης
  3. Περί  έγκρισης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.

 

  1. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου οδηγών αυτοκινήτων του Δήμου και κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων.

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο