Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/1/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/1/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 18-1-2017

Αρ.Πρωτ.164

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Στεργίου Εμμανουήλ
  4. Μισέντου Φράγκου Άννα
  5. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

 

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση(λόγω των επειγόντων θεμάτων που προέκυψαν από τις θεομηνίες και την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1)Περί έγκρισης κατεπείγοντος χαρακτήρα συνεδρίασης

 

2) Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (Ν. 3463/09.

 

3)Περί απόφασης κατακύρωσης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση κτηρίου για στέγαση Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.

4)Περί απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων.

 

5)Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αντιολισθητικών αλυσίδων σε φορτοεκσκαφέα.

6)Περί απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας αντικατάστασης κουφωμάτων .

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο