Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/3/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/3/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 10-3-2017

Αρ.Πρωτ.1309

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

 1. Βογιατζής Ιωάννης
 2. Γαλατούμος Νικόλαος
 3. Πρόξενος Χρήστος
 4. Ατζανός Παναγιώτης
 5. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Μαρτίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Περί εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου.
 3. Περί  έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.
 4. Περί λήψης απόφασης για αποδοχή δωρεάς εκπόνησης μελέτης Υδρογεωλογική ΜελΕτη για ΑναγνΩριση ΙαματικΟΥ ΦυσικΟΥ ΠΟρου – ΨαροθερμΩν Δ. ΣαμοθρΑκης
 5. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεση της πίστωσης για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.
 6. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου  Τουαλέτα ΑΜΕΑ στο κτήριο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης.
 7. Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο