Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 25/92015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  στις 25/92015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 21-9-2015

Αρ.Πρωτ.4883
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Φωτεινού Φώτιος
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.
2. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.
3. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.
4. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.
5. Περί κύρηξης άγονου του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Σαμοθράκης.
6. Περί έγκρισης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για χορήγηση εφάπαξ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο