Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 4/8/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 4/8/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 31-7-2017

Αρ.Πρωτ.4602
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Aυγούστου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί κήρυξης άγονου μέρους του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ποτών για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου Σαμοθράκης και προμήθεια γάλατος για τους υπαλλήλους του Δήμου (Ν.53361/2-10-2006) .»
2. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.

3. Σύνταξη έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο