Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 10-11-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 10-11-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 6-11-2017

Αρ.Πρωτ.832β
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Περί προσφυγής και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ¨Έλεγχος της λειτουργίας και παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Σαμοθράκης που έχουν πληγεί από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017¨ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για λόγους ασφαλείας
2) Περί προσφυγής και ανάθεσης της τοπογραφικής μελέτης ¨Ταχυμετρική & υψομετρική αποτύπωση περιοχών με σκοπό την τεκμηρίωση των καταστροφών λόγω θεομηνίας Δ. Σαμοθράκης (1. Οικισμός Χώρας Δήμου Σαμοθράκης, 2. Οικισμός Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης, 3. Οικισμός Λακκώματος Δήμου Σαμοθράκης, 4. Οικισμός Θέρμων Δήμου Σαμοθράκης, 5. Άγιος Δημήτριος Αλωνίων Δήμου Σαμοθράκης)¨ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για την ωρίμανση των έργων αποκατάστασης.
3) Περί προσφυγής και ανάθεσης της οριστική- στατικής μελέτης τοιχίου
αντιστήριξης Δημοτικού Σχολείου Χώρας που έχει πληγεί από τη θεομηνία
της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για την ωρίμανση του έργου αποκατάστασης.
4) Περί προσφυγής και ανάθεσης της οριστική- στατική μελέτης τοιχίου
αντιστήριξης Δημοτικού Καμαριώτισσας που έχει πληγεί από τη θεομηνία
της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για την ωρίμανση του έργου
αποκατάστασης.
5) Περί προσφυγής και ανάθεσης της οριστικής- στατικής μελέτης για την
επισκευή ενίσχυσης του Δημαρχείου Σαμοθράκης που έχει πληγεί από τη
θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατεπείγοντος για την ωρίμανση του
έργου αποκατάστασης.
6) Έγκριση διάθεσης πιστώσεων .
7)Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού εισιτηρίων οδηγών.
8)Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων οδηγών αυτοκινήτων με πλοίο.
9)Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο