Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 5/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 5/12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 1-12-2017

Αρ.Πρωτ.1452β
Ορθή επανάληψη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1) Περί προσφυγής και ανάθεσης μελέτης Αποκατάσταση αποχέτευσης κεντρικού αγωγού του ρέματος Καμάρας στην Χώρα Σαμοθράκης.
2) Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
3) Περί προσφυγής και ανάθεσης της μελέτης για την αποκατάσταση καταστρεπτικών φαινομένων σε Ξηροπόταμο, Χώρα Προφήτη Ηλία.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο