Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 21-12-2017

Αρ.Πρωτ.7767
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (ταχυδρομικών τελών).
2.Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.
3.Περί απαλλαγής υπολόγου παγίας προκαταβολής.
5.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμών εισιτηρίων οδηγών.
6.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης οχημάτων του Δήμου.
7.Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων).
8. Περί ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης.
9.Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.
10. Περί έγκρισης απόφασης Δημάρχου.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο