Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  7/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 1-10-2015

Αρ.Πρωτ.5118
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Φωτεινού Φώτιος
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η του μηνός Oκτωβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί διόρθωσης της 41/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ¨Περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης Η/Μ μελέτη αντλιοστασίου ακαθάρτων του Βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης ως προς τον φορέα χρηματοδότησης.
2. Περί διόρθωσης της 39/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής “Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμμάτων του Βιολογικού καθαρισμού λυμμάτων οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης ως προς τον φορέα χρηματοδότησης..
3. Περί διόρθωσης της 42/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης Συμπλήρωση τοπογραφικού υπόβαθρου οδεύσεων του Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης ως προς τον φορέα χρηματοδότησης.
4. Περί διόρθωσης της απόφασης 15/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του Βιολογικού καθαρισμού λυμάτων οικισμού Καμαριώτισσας Σαμοθράκης ως προς τον φορέα χρηματοδότησης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο