Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/2/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/2/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 23-2-2018

Αρ.Πρωτ.878

ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής ” (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση για το έργο Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών Δημοτικού Σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης .

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο