Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 25-5-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  25-5-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 25-4-2018

Αρ.Πρωτ.2039

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω της επείγουσας ανάγκης να προχωρήσει η διαδικασία ανάθεσης του έργου ¨Αποκατάσταση Αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκης¨ κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευσ稻 για λόγους διέλευσης και ασφάλειας των πολιτών) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1o«Έγκριση κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του έργου ¨Αποκατάσταση Αστοχήσαντος κεντρικού αγωγού ρέματος Καμάρας στη Χώρα Σαμοθράκης¨ κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευσ稻

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο