Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 11/7/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 11/7/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 11-6-2018

Αρ.Πρωτ.2910

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Βογιατζής Ιωάννης
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Πρόξενος Χρήστος
5. Ατζανός Παναγιώτης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω κινδύνου να μείνει το νησί χωρίς αποκομιδή απορριμμάτων για κάποιο χρονικό διάστημα πράγμα επικίνδυνο για την Δημόσια Υγεία) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Περί έγκρισης εκτάκτου χαρακτήρα της συνεδρίασης .
2. Περί Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015’’.
3.Περί Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσίας ‘’Αποκομιδή Απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης’’.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο