Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30/7/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 30/7/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 26-7-2018

Αρ.Πρωτ.4015

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Ατζανός Παναγιώτης
  5. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1o  Περί έγκρισης, ή μη ,1ου πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ.

ΘΕΜΑ :2ο Περί έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

ΘΕΜΑ:3ο Περί έγκρισης, ή μη, Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015.

ΘΕΜΑ:4ο Περί προσφυγής και ανάθεσης εργασιών ‘’Αποκατάστασης βατότητας κεντρικού δρόμου Προφήτη Ηλία’’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

 ΘΕΜΑ:5ο Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για ταξινόμηση αυτοκινήτου.

ΘΕΜΑ :6ο Περί προσφυγής και ανάθεσης έργου ‘’Καθαρισμός Ρεμάτων Δήμου Σαμοθράκης ’’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

ΘΕΜΑ:9Ο Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο