Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 29/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  29/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 25-10-2018

 

Αρ.Πρωτ.5778

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Γαλατούμος Νικόλαος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Ατζανός Παναγιώτης
  5. Λαζανδρέας Κων/νος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί έγκρισης τροποποίησης της μελέτης (3/2017) για την προμήθεια καυσίμων.

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο της νήσου Σαμοθράκης που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες και τον σεισμό κατά τα έτη 2014-2015»  και κατακύρωση του διαγωνισμού .

ΘΕΜΑ 3ο  Περί καθορισμού τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων σε εκκρεμότητες προς ορθή έκδοση λογαριασμών ύδρευσης.

ΘΕΜΑ 4ο  Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής   για επανακαθορισμό τέλους καθαριότητας και φωτισμού για εξασφάλιση ανταποδοτικότητας.

ΘΕΜΑ 5ο  Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για εξασφάλιση ανταποδοτικότητας στην υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης και επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης.

ΘΕΜΑ 6ο  Περί εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για απαλλαγή των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων στα τροφεία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και το τέλος χρήσης στα Κέντα Δημιουργικής Απασχόλησής.

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο