Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 5-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  5-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 03-12-2018

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρ.Πρωτ. 6547

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Πρόξενος Χρήστος
  3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  4. Ατζανός Παναγιώτης
  5. Λαζανδρέας Κων/νος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω επειγόντων δικαστικών υποθέσεων του Δήμου)  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ:1ο Περί έγκρισης εκτάκτου χαρακτήρα συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 2ο Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.

ΘΕΜΑ:3Ο Περί ακύρωσης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής(ανάθεση Δετσαριδη).

ΘΕΜΑ:4Ο Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.

ΘΕΜΑ:5Ο Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.

ΘΕΜΑ:6Ο Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ειδικής σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.

ΘΕΜΑ: 7Ο Περί απαλλαγής υπολόγου και Απόδοση προπληρωμής παράβολου εκτελώνισης αυτοκινήτου.

ΘΕΜΑ: 8Ο Περί οριστικής παραλαβής της Μελέτης Επισκευής – Ενίσχυσης του Δημαρχείου Σαμοθράκης και της Μελέτης ελέγχου στατικής επάρκειας του πρώην Γυμνασίου στη Χώρα Σαμοθράκης.

 ΘΕΜΑ: 9Ο Περί οριστικής παραλαβής της Υδραυλικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου ‘’Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Καμαριώτισσας ”

ΘΕΜΑ: 10Ο Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια ενός εκσκαφέα –φορτωτή ισότροχου κι ενός 4Χ4 φορτηγού μονής καμπίνας.  

ΘΕΜΑ: 11Ο Περί προσφυγής και ανάθεσης της υπηρεσίας ‘’Τεχνικής υποστήριξης στον σχεδιασμό και την ωρίμανση έργων αποκατάστασης τοίχων αντιστήριξης αποκατάστασης προσβασιμότητας και λοιπών υποδομών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017 ”  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο