Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-12-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 13-12-2018

 

Αρ.Πρωτ.6760

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

 1. Βογιατζής Ιωάννης
 2. Πρόξενος Χρήστος
 3. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 4. Ατζανός Παναγιώτης
 5. Λαζανδρέας Κων/νος

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.Περί Οριστικής Παραλαβής μελέτης Γεωτεχνική Μελέτη Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης.

2.Περί Οριστικής Παραλαβής Τοπογραφικής μελέτης του έργου ‘’Αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης’’.

3.Περί οριστικής παραλαβής Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ‘’Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης’’.

 

 1. Περί οριστικής παραλαβής Υδραυλικής Μελέτης αποκατάστασης τεχνικού επί τη συνδετήριας οδού Αλώνια-ΤΔ/41ΣΠ.
 2. Περί οριστικής παραλαβής Γεωλογικής γεωτεχνικής μελέτης για την αποκατάσταση καταστρεπτικών φαινομένων λόγω αστοχίας πρανούς στο βόρειο τμήμα του Πρ Ηλία και στο δυτικό πρανές του δρόμου της Χώρας στη νήσο Σαμοθράκης.
 3. Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού  και επιτροπής ενστάσεων για την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ‘’Προμήθεια ενός εκσκαφέα –φορτωτή ισότροχου κι ενός 4Χ4 φορτηγού μονής καμπίνας’’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016».
 4. Περί προσφυγής και ανάθεσης του έργου κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην περιοχή ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
 5. Περί προσφυγής και ανάθεσης του Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης στις περιοχές:1) Αρχόντισσα 2)Μαλαματίνα 3) Χώρα Περιοχή αγωγού – Παιδική χαρά 4) Ρέμα Σωτήρα  5)Βελτίωση και ενίσχυση ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης ‘’ Δεξαμενή Χώρα’’ με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.
 6. Περί απαλλαγής υπόλογου και έγκρισης απόδοσης δαπανών εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων αυτοκινήτων του Δήμου.

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο