Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7-6-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 7-6-2019

PDF: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤ.10-7-6-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 3-6-2019
Αρ.Πρωτ:2698

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Χατζηγιαννακούδη Βασιλική
  5. Λαζανδρέας Κων/νος
  6. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 7η του μηνός Ioυνίου  έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:1ο Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών Προσώπων του 2019-2020 και έγκριση ανάδειξης προσωρινού αναδόχου»

ΘΕΜΑ:2ο Έγκριση 2ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»  και έγκριση ανάδειξης  αναδόχου» .

ΘΕΜΑ:3ο Περί έγκρισης δαπανών και  ανανέωσης παγίας προκαταβολής.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο