Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-6-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-6-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤ.11-18-6-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 18-6-2019
Αρ.Πρωτ:2942

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Σαράντος Γεώργιος
  5. Λαζανδρέας Κων/νος
  6. Χατζηγιαννακούδη  Βασιλική

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ( λόγω του επείγοντος των αποφάσεων,) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 ΘEMA 1ο.Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού για την  «Προμήθεια (1) ενός  εκσκαφέα- φορτωτή ισότροχου  και (1)ενός 4χ4 φορτηγού μονής καμπίνας (της αριθμ. 6874/19-12-2018 διακήρυξης)».

ΘEMA 2ο.Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης έκδοσης εγγυητικής επιστολής .

 ΘEMA: 3ο «Περί προσφυγής και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (ολική ναύλωση) του πλοίου κατεπειγόντως για μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Κομοτηνής   με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης».

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο