Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-6-2019

featured

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤ.11-18-6-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 18-6-2019
Αρ.Πρωτ:2942

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
  4. Σαράντος Γεώργιος
  5. Λαζανδρέας Κων/νος
  6. Χατζηγιαννακούδη  Βασιλική

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ( λόγω του επείγοντος των αποφάσεων,) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 18η του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 ΘEMA 1ο.Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση διαγωνισμού για την  «Προμήθεια (1) ενός  εκσκαφέα- φορτωτή ισότροχου  και (1)ενός 4χ4 φορτηγού μονής καμπίνας (της αριθμ. 6874/19-12-2018 διακήρυξης)».

ΘEMA 2ο.Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη της δαπάνης έκδοσης εγγυητικής επιστολής .

 ΘEMA: 3ο «Περί προσφυγής και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (ολική ναύλωση) του πλοίου κατεπειγόντως για μεταφορά απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ Κομοτηνής   με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης».

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter