Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/12/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  14/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 10-12-2015

Αρ.Πρωτ.6395
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Φωτεινού Φώτιος
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (ΚΔΑΠ Χώρας).
2. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων πλοίου μηχανημάτων λεωφορείων αυτοκινήτων και οδηγών).
3. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων .
4. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού(τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων).
5. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.
6. Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο