Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13. 16-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13.  16-7-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 16-7-2019
 Αρ.Πρωτ: 3489

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Βογιατζής Ιωάννης
  2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
  3. Πρόξενος Χρήστος
    4.Χατζηγιαννακούδη Βάσω
    5.Λαζανδρέας Κων/νος
    6.Σαράντος Γεώργιος

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω επείγουσας ανάγκης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τα εισιτήρια των κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων αλλά και ανανέωση της παγίας για να μην παρακωλυθεί η λειτουργία του Δήμου) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 16η του μηνός Ιουλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

1.Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής.

2.Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων κοντέινερ .

3. Έγκριση  έκδοσης εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών εισιτηρίων πλοίου  κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων .

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο