Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 9-10-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 8-10-2019

 

Αρ.Πρωτ: 5011

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

  1. Τερζή Αναστασία
  2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω επείγουσας ανάγκης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής παραβόλων και ανάθεση σε δικηγόρο υπόθεσης που εκδικάσθηκε ήδη μόνο με εξουσιοδότηση  εγκαίρως για να μην προκληθεί ζημία σε βάρος του Δήμου ) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 9η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
  2. Έγκριση έκδοσης εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση Δαπανών παραβόλων.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο