Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 8-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  8-11-2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 5-11-2019  

 

Αρ.Πρωτ: 5577

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

  1. Τερζή Αναστασία
  2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η  δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω επείγουσας ανάγκης για ανάθεση σε δικηγόρο δικαστικής υπόθεσης που εκδικάζετε την 8-11-2019,  εγκαίρως για να μην προκληθεί ζημία σε βάρος του Δήμου ) που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 6η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου.
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο