Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 14-11-2019

 

Αρ.Πρωτ: 5733

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

 1. Γρηγόραινας Ιωάννης
 2. Καραμήτσου Κατερίνα
 3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

 1. Τερζή Αναστασία
 2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η  δημόσια  τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου για υποθέσεις του Δήμου Σαμοθράκης.

 1. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για τηλεφωνικό Σύστημα στην τεχνική υπηρεσία.

3.Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης ‘ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ’.

 1. Περί έγκρισης διαγραφής οφειλών ύδρευσης Στρατοπέδου για αποκατάσταση λάθους.
 2. : Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.
 3. Περί έγκρισης τροποποίησης μελέτης καυσίμων.

 

7.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού  για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης πυροπροστασίας και ελέγχου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ/HD κτιρίου υδροθεραπευτηρίου Δήμου Σαμοθράκης και καθορισμός των όρων.

 

 1. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδροθεραπευτηρίου και καθορισμός των όρων.

 

 1. Περί συγκρότησης επιτροπών για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων για την ανάθεση εκπόνησης των μελετών με τίτλο ¨Μελέτη πυροπροστασίας και έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD384 κτιρίου υδροθεραπευτηρίου¨ και ¨Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοτικού υδροθεραπευτηρίου Σαμοθράκης¨.

 

10.Περί έγκρισης πρόσληψης μίας (1) θέσης ΔΕ Μαγείρων για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης του προγράμματος ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης¨.

 

 1. Περί έγκρισης απαλλαγής υπόλογου εντάλματος προπληρωμής εισιτηρίων κοντέινερ.

 

 1. Περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για εισιτήρια κοντέινερ.

 

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο