Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/12/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  28/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 22-12-2015

Αρ.Πρωτ.6578
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής
1.Βάβουρα Ευαγγελία
2. Κορδώνια Ευγενία
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Στεργίου Εμμανουήλ
5. Φωτεινού Φώτιος
6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Βίτσας Αθανάσιος
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (ΚΤΕΟ αυτοκινήτων μηχανημάτων ).
2. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (βοήθεια στο σπίτι).
3. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (καυσίμων και λιπαντικών ) .
4. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκρισης απόδοσης λογαριασμού (ταχυδρομικών τελών).
5. Περί έγκρισης δαπανών παγίας προκαταβολής.
6. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (έξοδα ταξιδίου Δημάρχου).

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο