Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 6-12-2019

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης  τακτικής συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής 6-12-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 2-12-2019  

 

Αρ.Πρωτ: 6115

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  τακτικής συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

  1. Γρηγόραινας Ιωάννης
  2. Καραμήτσου Κατερίνα
  3. Αντωνάκη –Μόραλη Χρυσάνθη

4.Βίτσας Αθανάσιος

  1. Τερζή Αναστασία
  2. Σαράντος Γεώργιος

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη 6η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Γαλατούμος Νικόλαος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί  καταρτίσεως προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του οικονομικού έτους 2020.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο