Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σαμοθράκης

featured

Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο
Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΟΧ 1

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter