Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού  χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο  Σαμοθράκης

Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο
Σαμοθράκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΟΧ 1

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο