Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου δέκα ατόμων για διαχείριση του προγράμματος με τίτλο «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας»

featured
Facebook
Twitter