Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια “Τοπικό γραφείο τουριστικής πληροφόρησης Χώρας Σαμοθράκης”

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια “Τοπικό γραφείο τουριστικής πληροφόρησης Χώρας Σαμοθράκης”

Δείτε το αρχείο εδώ

Η προθεσμια λήξης παραλαβής προσφορών μετατρέπονται ως ακολούθως λόγω της προγραμματισμένης άφιξης καραβιού στις 18/8/2015
α) για την Προμήθεια Εξοπλισμού για το Έργο Ποδηλατικές Διαδρομές Υπάιθρου Σαμοθράκης μετατρέπεται από 11.00 σε  13.00
β) για το έργο Ποδηλατικές Διαδρομές Υπάιθρου Σαμοθράκης μετατρέπεται από 10.30 σε 12.30
γ) για την προμήθεια Τοπικό γραφείο τουριστικής πληροφόρησης Χώρας Σαμοθράκης μεταρέπεται απο 10.00 σε 12.00
Ο Δήμαρχος
Βίτσας Αθανάσιος
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο