ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου στην Αθήνα συμμετείχε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Π. Κουρουμπλή και του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
«Η συμμετοχή του Υπουργού Π. Κουρουμπλή στη συνεδρίαση της Επιτροπής σηματοδοτεί το ενδιαφέρον του για τους μικρούς και ορεινούς δήμους» σημείωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης κατά την έναρξη της συνεδρίασης.
Όπως επισήμανε στη συνέχεια, οι μικροί και ορεινοί δήμοι χρήζουν ιδιαίτερης μέριμνας και θεσμικών μέτρων που θα συμβάλουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. «Για να μπορέσουν να πετύχουν στην αποστολή τους οι μικροί και ορεινοί δήμοι, θα πρέπει να υποστηριχθούν τόσο με ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό και αναπτυξιακό επίπεδο», σημείωσε ο Γ. Πατούλης.
Ο Π. Κουρουμπλής άκουσε τα αιτήματα του Προέδρου της ΚΕΔΕ και των μελών της Επιτροπής και υπογράμμισε ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενταχθούν στο νομοσχέδιο που καταρτίζεται από το ΥΠΕΣΔΑ διατάξεις οι οποίες θα διευκολύνουν το έργο των μικρών και ορεινών δήμων. Επιπλέον ανέφερε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξουν αντίστοιχες ρυθμίσεις και από τα συναρμόδια υπουργεία.
Μεταξύ άλλων στο πακέτο των αιτημάτων που κατέθεσαν στον Υπουργό είναι:
Θεσμική κατοχύρωση του χαρακτηρισμού ενός δήμου ως «ορεινού».
Άρση αναστολής προσλήψεων, καθώς η έλλειψη προσωπικού στις ορεινές περιοχές δεν έχει λυθεί μέσω της διαδημοτικής κινητικότητας και των επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
Πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης νέας προγραμματικής περιόδου και Ορεινοί Δήμοι (Ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).
Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας.
Καθιέρωση ειδικού προγράμματος χρηματοδότησης
Επαναπροσδιορισμό των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ
Υλοποίηση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης και επιδότησης των συγκοινωνιών
Εξειδίκευση – Διαμόρφωση προτάσεων για τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ, Π.Α.Α. κ.λπ.) για τους Ορεινούς Δήμους.
Στρατηγικές ανάπτυξης ορεινού χώρου – Θέσπιση κινήτρων αποκέντρωσης.
Πρόβλεψη ειδικών δράσεων οργανωτικής και τεχνικής υποστήριξης των ορεινών δήμων.
Ανάδειξη των προβλέψεων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (νέο ΕΣΠΑ 2014–2020, Π.Α.Α. κλπ) για τις ορεινές περιοχές.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο