Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης»

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης  με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης»
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο