Σύμβαση εργασίας 35 ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2020»

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Σύμβαση εργασίας 35 ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. 2/2020

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2020 συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια και ως της εγκεκριμένης διάθεσης πίστωσης στις ελαιοκομικές περιοχές της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (νήσο Σαμοθράκη και Τοπική Κοινότητα Μαρώνειας-Προσκυνητών) για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στα πλαίσια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2020»

 Δείτε το αρχείο εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο