ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΑΝΟ

featured

Ο Δήμος Σαμοθράκης αναγνωρίζει την προσφορά του Γεωργίου Χανού
ως Ιατρού και ως Δημάρχου.
Η απώλεια για μας είναι μεγάλη. Θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου τιμά την μνήμη του Ιατρού Γεωργίου Χανού.

Facebook
Twitter