Υποβολή προσφοράς για σύναψη δανείου

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Υποβολή προσφοράς για σύναψη δανείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

                                                                            Σαμοθράκη, 11/6/2015

                                                                     Αρ. πρωτ. : 2658

Προς: Πιστωτικά Ιδρύματα και

              Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς

Θέμα: Υποβολή προσφοράς για σύναψη δανείου

Ο Δήμος Σαμοθράκης προτίθεται να προβεί σε σύναψη δανείου με αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει τα δάνεια που έχει συνομολογήσει με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (Α΄270)

Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 1.382.129,11 ευρώ.

Τα έτη αποπληρωμής του δανείου είναι 25 έτη

Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται προσφορά σας στην  υπηρεσία μας  (Πληροφορίες κα. Καπετανίδου Στυλιανή – τηλ. : 2551350812).

Με τιμή

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

– ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

-ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ– ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

– ΑLPHA BANK- ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
– ASPIS BANK- Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 59

– EFGEUROBANKERGASIAS- ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 256 & ΜΑΖΑΡΑΚΗ1
– EMPORIKIBANK- ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 210
–  MARFINEGNATIABANK – ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΛΕΩΦ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
– MILLENNIUMBANK- Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 347
–  PROBANK- Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 248 & ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ
– ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 325
– ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ – ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 158
– ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ- 14 ΜΑΙΟΥ 22
– ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 139-141 & ΤΥΡΟΛΟΗΣ
– ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ – Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 236

– ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 40 –Τ.Κ. 10174

Δημοσιοποίηση:

1-       ιστοσελίδα του Δήμου (www.samothraki.gr)

1-       πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου

– See more at: https://www.samothraki.gr/dimsamoth/index.php?option=com_content&view=article&id=1378:2015-06-12-06-20-00&catid=61&Itemid=30#sthash.Cv9asfbR.dpuf

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο