ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2022

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2022
Οι 12 θέσεις για τον Δήμο Σαμοθράκης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων βρίσκονται παρακάτω.
Οι αιτήσεις γίνονται μέχρι 18/3 ηλεκτρονικά στο https://www.gov.gr/…/programmata-koinophelous-kharaktera
ή
στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο