ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Υπεγράφη στις 11 Νοεμβρίου 2020 η σύμβαση για την προμήθεια ενός ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΡΕΚΛΟΜΕΝΑ από τον Δήμο Σαμοθράκης, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά την υπηρεσία καθαριότητας και ιδιαιτέρως την καθαριότητα εντός των οικισμών.

Η προμήθεια επιχορηγήθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας ‘’Η τοπική ανάπτυξη και  η προστασία του περιβάλλοντος για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών’’, με βάση την 83448/2-11-2019 απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών.

Το μηχάνημα αξίας 147.064,00€ θα παραδοθεί στον Δήμο σε διάστημα 3 μηνών από την προμηθεύτρια εταιρεία ECOSOLUTIONS, η οποία αναδείχτηκε ανάδοχος της σύμβασης μετά την διαγωνιστική διαδικασία που ακολούθησε ο Δήμος.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, κος Νίκος Γαλατούμος, τονίζει την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του στόλου του Δήμου, ο οποίος κρίνεται απαραίτητος όχι μόνο στον τομέα της καθαριότητας αλλά και των μικρών έργων.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο