ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στην υπογραφή σύμβασης ύψους 674.920,75€ πλέον ΦΠΑ για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης –επέκτασης του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, υπέγραψε στις 18/10/2021 ο Δήμαρχος Σαμοθράκης Νίκος Γαλατούμος με την ανάδοχο του έργου ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου ‘’Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης-Κατεδάφιση τμημάτων εσωτερική διαρρύθμιση με πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτηρίου και προσθήκη κατ’ έκτασιν διώροφων τμημάτων με υπόγειο’’

Η μελέτη για την επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου προϋπολογισμού 1.002.419,35€ πλέον ΦΠΑ, εκπονήθηκε το 2018 από μηχανικούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης με βάση τη Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας που έχει ο Δήμος Σαμοθράκης με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ενώ το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014- 2020» με βάση την υπ. αρ. 5239/19-10-2020 απόφαση ένταξης.

Ο ανάδοχος του έργου ΚΟΣΥΝΘΟΣ ΑΕ προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και το έργο αναμένεται να έχει διάρκεια 18 μήνες με βάση την υπογραφείσα σύμβαση. Στις εργασίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η κατεδάφιση κτηριακών  προσθηκών, της εξωτερικής σκάλας, και μέρος των εξωστών, η εναρμόνιση με τους ειδικούς όρους του οικισμού, η αντικατάσταση των κουφωμάτων. Παράλληλα του δρόμου που οδηγεί στην Παλαιάπολη, θα ανεγερθεί νέο κεραμοσκεπές διώροφο κτήριο με υπόγειο το οποίο θα φιλοξενήσει τους χώρους που είναι κατ΄ ελάχιστον απαραίτητοι για τη λειτουργία του κτιρίου ως Κέντρο Υγείας, ενώ στη θέση του καθαιρεθέντος χώρου θα ανεγερθεί νέο  διώροφο κεραμοσκεπές κτίριο. Στο νέο αυτό τμήμα και σε επαφή με το υφιστάμενο κτήριο θα χωροθετηθεί η νέα κεντρική είσοδος του κτηρίου με το κλιμακοστάσιο και  τον ανελκυστήρα.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση του για την πορεία της διαδικασίας συμβασιοποίησης του έργου και ευελπιστεί ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα το νησί θα αποκτήσει ένα πλήρως λειτουργικό Κέντρο Υγείας.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο