1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η Δημοσυνεταιριστικής «Έβρος» Α.Ε σας ενημερώνει ότι τροποποιείται η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων της πρώτης Πρόσκλησης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» , για τις δράσεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, για τον κεντρικό και νότιο Έβρο, που ήταν στις 15/06/2018 με νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 16/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00μμ. Η ημερομηνία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, ενώ η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ εντός δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης.

Περισσότερα εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο