Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 11-10-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 11-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  7/10/2013

  Αρίθμ. Πρωτ.: 6399

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 20η  τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  11-10-2013 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  19.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Περί επιβολής κομίστρου Δημοτικής Συγκοινωνίας
 2. Έγκριση κατάθεσης ποσού 5.000,00 € στον τραπεζικό λογαριασμό της δημοτικής συγκοινωνίας ως εγγύηση για  ένταξη 2ου λεωφορείου για τις ανάγκες της δημοτικής συγκοινωνίας.

χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών 

επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στη 

επιχειρηματικότητα¨ -πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» και έγκριση δέσμευσης μη αλλαγής του 

σκοπού του έργου

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης  πράξης ¨Προμήθεια εξοπλισμού 
 2. για διαχείριση βιοαποβλήτων¨ στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

            ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 άξονας προτεραιότητας: 4 

            ¨Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείριση στερεών αποβλήτων¨,

 στον κωδ.: 44 ¨Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων¨

 1. Συγκρότηση επιτροπής (Ε.Κ.Π.ΟΤΑ) παραλαβής λεωφορείου
 2. Συγκρότηση επιτροπής (ΕΚ.Π.Ο.Τ.Α) παραλαβής διαφόρων προμηθειών
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2013
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013
 5. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013
 1. Περί αιτήματος της κα. Μαρίας Αθ. Βερβέρη Κράουζε για ανάρτηση  

       πινακίδας –αναγνώριση δωρεάς του Αθανασίου Βερβέρη στην κεντρική 

       πλατεία της Χώρας

 1. Αιτήσεις πολιτών

           Ο Πρόεδρος

                         Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

 
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο