Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 1/11/12

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 1/11/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 24/10/2012

Αρ.Πρωτ.: 8191

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Διάθεση πίστωσης .

2.Περί κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο κατασκευή Υδρομάστευσης δεξαμενής για την ύδρευση των οικισμών Χώρας – Αλωνίων.

3.Εισήγηση περί αναδρομικής είσπραξης ΤΑΠ και Δημοτικών Τελών(ΔΤ).

4.Περί Καθορισμού Τέλους βοσκοτόπων .

5.Περί καθορισμού  Τέλους Γεωτρήσεων .

6.Περί καθορισμού Τέλους κοινόχρηστων Χώρων.

7.Περί απ’ ευθείας ανάθεσης εργασίας «Φακέλου ωρίμανσης για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».


Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο