Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις στις 13-7-2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις στις 13-7-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη  9/7/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 6163

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 8η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 13-7-2012 ημέρα  Παρασκευή  ώρα  20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Προβλήματα υδροδότησης οικισμών
 2. Προβλήματα υπό ένταξης έργων στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
 3. Περί αποδοχής ένταξης της Πράξης ¨Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σαμοθράκης Έβρου¨ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής¨
 4. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης για το διάστημα από 1/1/2011 έως 31/8/2011
 5. Έγκριση απολογισμού του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) για το έτος 2010.
 6. Έγκριση απολογισμού του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) για το διάστημα από 1/1/2011 έως 31/8/2011.
 7. ριση απολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Σαμοθράκης για το διάστημα από 1/9/2011 έως 31/12/2011.
 8. Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2010
 9. Έγκριση απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2011
 10. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2012
 11. Κατακύρωση διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο

«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης-

δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου «Thracian and

Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern

Aegean Sea coast», στα πλαίσια υλοποίησης  του έργου ¨Thracian and

Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern

Aegean Sea coast (Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην

Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο)¨ με διακριτικό τίτλο

¨ΤHRΑΒΥΖΗΕ¨

12. Καθορισμός χώρου για στέγαση γραφείου δημοτικής συγκοινωνίας

13. Ορισμός διαχειριστή μεταφορών δημοτικής συγκοινωνίας

14. Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της δημοτικής

συγκοινωνίας

15. Περί παραχώρησης απλής χρήσης παραλίας στην περιοχή Καριώτες στον

Βαξεβάνη Δημήτριο (έμπροσθεν του καταστήματός του)

16. Ορισμός μελών επιτροπής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την παραλαβή διαφόρων

προμηθειών του Δήμου

17. Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ. 114/2012 απόφασης του Δημοτικού

Συμβουλίου ¨Έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης ¨Παρεμβάσεις

εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Σαμοθράκης στο

Ε.Π. ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨

18. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης χλωριοτήρων δεξαμενής ύδρευσης

οικισμού Θέρμων και πλατείας Μαλαματίνα οικισμού Καμαριώτισσας.

 1. Περί ακύρωσης της αρίθμ. 88/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

¨Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών

αναγκών πυροπροστασίας κάμπινγκ

20.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

21.  Έγκριση χορήγησης αδειών (μουσικής και προέγκρισης ίδρυσης)

καταστημάτων

22. Έγκριση παραλαβής της μελέτης ¨Τοπογραφική μελέτη για οριοθέτηση

τμήματος ρέματος Κατσαμπά στο ύψος της Χώρας και οριοθέτηση τμήματος

ρέματος δυτικά του οικισμού των Θέρμων Δήμου Σαμοθράκης.

23. Έγκριση παραλαβής της μελέτης ¨Υδραυλική  μελέτη για οριοθέτηση

τμήματος ρέματος Κατσαμπά στο ύψος της Χώρας και οριοθέτηση τμήματος

ρέματος δυτικά του οικισμού των Θέρμων Δήμου Σαμοθράκης.

24.  Αιτήσεις πολιτών

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Βίτσας Αθανάσιος

3.   Γιαννέλου Πολύμνια

4.   Γλήνιας Πέτρος

5.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

6.   Γαλατούμος Νικόλαος

7.   Γιαραμάνης Χρήστος

8.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

9.   Παπάς Παναγιώτης

10. Κυλίμος Νικόλαος

11. Γερονικολάκης Ανέστης

12. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

13. Σταφυλάς Ιωάννης

14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

15. Σαράντος Κωνσταντίνος

16. Ατζανός Παναγιώτης

17. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο