Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13/7/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13/7/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 9-7-2012

Αρ.Πρωτ.: 6171

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1.Περί αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του έργου Παροχή υπηρεσιών  για την Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου ¨Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨».με βάση το ΠΔ 28/80.

2.Περί  μεταβίβασης αρμοδιότητας για κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου Παροχή υπηρεσιών  για την Υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου ¨Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨».με βάση το ΠΔ 28/80.

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαμοθράκης.

3. Περί έγκριση Διάθεσης Πίστωσης.

4. Περί απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στα Θέρμα Σαμοθράκης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο