Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/12/12

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/12/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 10/12/2012

Αρ.Πρωτ.:8990

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Δεκεμβρίου  έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί έγκρισης διάθεση πίστωσης .

2.Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για έξοδα του προγράμματος GRUNDVIG.

3. Περί έγκρισης δαπανών Παγίας προκαταβολής .

4. Περί έγκρισης αμοιβής πραγματογνώμονα .

5. Περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου

6.Περί μίσθωσης χώρου υπάρχουσας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν4056/2012 που αφορά την διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

7. Περί έγκρισης συνεργασίας του Δήμου με επενδυτικό φορέα για την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου με σκοπό την αειφορική εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη του βορειανατολικού τμήματος νήσου Σαμοθράκης και έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού.

8. Περί έγκρισης Της μελέτης και των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια λεωφορείου Βαν.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο