Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 16-1-2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 16-1-2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                         Σαμοθράκη 13/1/2014

                                                                        Αρίθμ. Πρωτ.: 152

                                                                        ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού  

                                                                                    Συμβουλίου

                                                                                    (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 2η  δημόσια έκτακτη συνεδρίασή του για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 16 -1 -2014 ημέρα Πέμπτη   και ώρα  18.30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Προτάσεις του Δήμου Σαμοθράκης σχετικά με το Χωροταξικό Σχεδιασμό Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
 2. Περί διόρθωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014
 3. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σαμοθράκης και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου οικ. έτους 2014
 4. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, άξονας προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, ειδικός στόχος 2.1.: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ- Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα
 5. Ορισμός αιρετών μελών και αναπληρωτών για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας μέχρι του ποσού των 5.869,40 € έτους 2014
 6. Ορισμός αιρετού μέλους και αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω του ποσού των 5.869,40 € έτους 2014
 7. Ορισμός αιρετού μέλους και αναπληρωτή για συγκρότηση επιτροπής

     βεβαίωσης παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών συντήρησης και

     επισκευής οχημάτων έτους 2014

 1. Ορισμός αιρετού μέλους και αναπληρωτή για συγκρότηση για την συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών έτους 2014
 2. Έγκριση παραχώρησης αιθουσών και εξοπλισμού για λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Σαμοθράκης
 3. Αίτηση της υπαλλήλου Παυλίδου Πασχαλίτσας για ανάκληση αναφοράς στο όνομά της από Δημοτική Σύμβουλο κα. Γιαννέλου Πολύμνια κατά την συζήτηση και λήψη της αρίθμ. 268/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Γνωμοδότηση για την αίτηση θεραπείας της αναδόχου εταιρίας ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΤΕΒΕ του έργου ¨Αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων του οικισμού Καμαριώτισσας¨

                                                                                                Ο Πρόεδρος

                                                                                           

                                                                                    Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

 1. Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος
 2. Γιαννέλου Πολύμνια
 3. Γλήνιας Πέτρος
 4. Κεχαγιόγλου Στυλιανός
 5. Γαλατούμος Νικόλαος
 6. Σκαρλατίδης Αθανάσιος
 7. Παπάς Παναγιώτης
 8. Πρόξενος Χρήστος
 9. Κυλίμος Νικόλαος
 10. Γερονικολάκης Ανέστης
 11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη
 12. Σταφυλάς Ιωάννης
 13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος
 14. Σαράντος Κωνσταντίνος
 15. Ατζανός Παναγιώτης
 16. Λάζαρης Αλέξανδρος
 17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
 18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)
 19. Ράδιο Σαμοθράκη
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο