Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16-1-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16-1-2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 12-1-2015

Αρ.Πρωτ.:108

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Iανουαρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1.Περί σύστασης παγίας προκαταβολής έτους 2015.

2.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής ταχυδρομικών τελών.

3.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής εισιτηρίων με πλοίο (οδηγών και οχημάτων).

4.Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων πλοίου κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων.

5.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής για αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας καυσίμων, ελαιολιπαντικών των κοντέινερ και οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων με πλοίο.

 

 

7.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής τελών κυκλοφορίας (αυτοκινήτων, μηχανημάτων) του Δήμου.

8.Περί έγκρισης ενταλμάτων προπληρωμής για ΚΤΕΟ αυτοκινήτων του Δήμου.

9.Περί έγκρισης Ψήφισης Πίστωσης.

10.Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών .

11. Περί έγκρισης Διάθεσης πίστωσης.

12.Περί σύνταξης ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσία, μηνιαίοι, τριμηνιαίοι στόχοι ) Δήμου Σαμοθράκης.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο