Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/4/13

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/4/13

Σαμοθράκη 12/4/2013

Αρ.Πρωτ.:1892

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Σκαρλατίδης Αθανάσιος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός  Απριλίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης «Εκπόνηση τευχών δημοπράτησης του έργου Ανάδειξη και ανάπλαση παραλιών Κήπων και Παχιάς Άμμου Σαμοθράκης
  2. Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
  3. Περί κατακύρωσης του διαγωνισμού «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες- Θέρμα και Τούρλι του Δήμου Σαμοθράκης.
  4. Περί απευθείας ανάθεση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη έργου ανάπλαση ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση ορεινού όγκου Σαμοθράκης».
  5. Περί απευθείας ανάθεση της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη έργου ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας κήπων Σαμοθράκης».
  6. Περί απευθείας ανάθεσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη έργου ανάπλαση και ανάδειξη παραλίας Παχιάς Άμμου».
  7. Περί απευθείας ανάθεση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη έργου Ανάπλαση και Τουριστική αξιοποίηση ορεινού όγκου Σαμοθράκης».
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο