Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 18/6/2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 18/6/2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη  13/6/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 5359

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 7η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 18-6-2012 ημέρα Δευτέρα ώρα  10.30 π.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2012
  2. Τροποποίηση κατανομής ΣΑΤΑ οικ. έτους 2012

3.   Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

4.   Έγκριση Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Σαμοθράκης

5.   Έγκριση υποβολής ένταξης της πράξης ¨Ενεργειακή αναβάθμιση δύο

δημοτικών κτιρίων (Πνευματικό Κέντρο και  ΕΤΒΑ) στο Ε.Π. «Περιβάλλον

και Αειφόρος Ανάπτυξη» – Άξονας προτεραιότητας 1 «Προστασία

Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση

Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» στην κατηγορία

πράξεων «Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την

ορθολογική διαχείριση της ενέργειας

5.   Έγκριση τροποποίησης των όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του

Δήμου Σαμοθράκης και ΔΙΑΑΜΑΘ για την υλοποίηση του έργου

«Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης

συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001

και βελτίωση μεθοδολογίας διαχείρισής του- Υποστηρικτικές ενέργειες

Δήμου Σαμοθράκης»

6.  Περί διακοπής μίσθωσης των κτιρίων για την στέγαση των αυτοκινήτων και

των γραφείων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατόπιν της αρίθμ. πρωτ.:

10115/5-6-2012  απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης σχετικά με την νομιμότητα της

αρίθμ.65/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Περί επανακαθορισμού

αναγκών διατήρησης μισθώσεων και επανεξέταση των όρων συμβολαίων¨

7.   Έγκριση προβολής του Δήμου Σαμοθράκης στο περιοδικό ¨Icons- Travellers–

Η βίβλος του ταξιδιού¨

8.  Έγκριση διοργάνωσης αναπτυξιακής  ημερίδας με στόχο την ενημέρωση

υποψήφιων επενδυτών & δημοτών για τις επενδυτικές πρωτοβουλίες του

Δήμου Σαμοθράκης.

9.  Περί τροποποίησης της αρίθμ.: 84/2009 απόφασης ¨Περί προσαρμογής της

Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Σαμοθράκης (ΔΕΑΣ) σε Κοινωφελή

Δημοτική Επιχείρηση¨ ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου της.

10. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Δημοτικής

Επιχείρησης

11. Περί ακύρωσης της αρίθμ. 225/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

¨Δωρεάν παραχώρηση χρήσης λεωφορείων στην Κοινωφελή Δημοτική

Επιχείρηση για την υλοποίηση των σκοπών σύστασή της¨

  1. Περί εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου νήσου Σαμοθράκης (κατόπιν

αιτήματος  της Δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨)

13.  Περί διαχείρισης και λειτουργίας δημοτικού κάμπινγκ (κατόπιν αιτήματος της

Δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨)

14.   Ενημέρωση του Δημάρχου για τα μεγάλα έργα της Περιφέρειας που

αφορούν το νησί της Σαμοθράκης (κατόπιν αίτησης της Δημοτικής

παράταξης ¨ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨)

15.  Ενημέρωση του Δημάρχου για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και

τις οφειλές προς τρίτους (κατόπιν αίτησης της  Δημοτικής παράταξης

¨ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨)

16. Προβλήματα οικισμού Καμαριώτισσας (κατόπιν αίτησης της  Δημοτικής

παράταξης ¨ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨)

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

 

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Βίτσας Αθανάσιος

3.   Γιαννέλου Πολύμνια

4.   Γλήνιας Πέτρος

5.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

6.   Γαλατούμος Νικόλαος

7.   Γιαραμάνης Χρήστος

8.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

9.   Παπάς Παναγιώτης

10. Κυλίμος Νικόλαος

11. Γερονικολάκης Ανέστης

12. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

13. Σταφυλάς Ιωάννης

14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

15. Σαράντος Κωνσταντίνος

16. Ατζανός Παναγιώτης

17. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο