Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/7/2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 18/7/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σαμοθράκη 14-7-2014
Αρ.Πρωτ.: 3908

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Προς: Μέλη Oικονομικής Επιτροπής
1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος
2. Κεχαγιόγλου Στυλιανος
3. Γαλατούμος Νικόλαος
4. Κυλίμος Νικόλαος
5. Σταφυλάς Ιωάννης
6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Ιουλίου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Χανός Μ.Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Περί έγκρισης δαπανών Παγίας προκαταβολής.
Περί έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
Περί έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014..

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο