19.2.2 «AΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ‘Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ», 19.2.3: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 19.2.2 «AΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ‘Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ», 19.2.3: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤ

19.2.2 «AΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ‘Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ», 19.2.3: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» και 19.2.7 : «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ»
Η δράση εφαρμόζεται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι ο κεντρικός και νότιος Έβρος και συγκεκριμένα οι Δήμοι, Αλεξανδρούπολης (εκτός της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης), Σαμοθράκης και Σουφλίου, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.531.500,00€ (συγχρηματοδότηση Εθνικοί πόροι & ΕΓΤΑΑ).

Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
ΔΡΑΣΗ 19.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του Κανονισμού De Minimis 1407/13 (200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Ειδικά για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο νησί της Σαμοθράκης, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών.

Δράση 19.2.3: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:
Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών. Ειδικά για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο νησί της Σαμοθράκης, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75% των επιλέξιμων δαπανών.

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κ651/14) διαφορετικά από τον περιφερειακό χάρτη Κ 651/14 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υποδράση 19.2.3.4:Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κ651/14) διαφορετικά από τον περιφερειακό χάρτη Κ 651/14 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Υποδράση 19.2.3.5:Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 65% (για μη εισηγμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών – άρθ.22 Κ651/14) διαφορετικά από τον περιφερειακό χάρτη Κ 651/14 το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 55% των επιλέξιμων δαπανών για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Δράση 19.2.7 : «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ», η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

Υποδράση 19.2.7.3:Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και /ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό. Η Δημόσια Δαπάνη των επενδύσεων της συγκεκριμένης δράσης δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια του Κανονισμού De Minimis 1407/13 (200.000€ ανά τριετία ανά δικαιούχο) και το ποσοστό ενίσχυσης σε αυτήν την περίπτωση ανέρχεται έως 65% των επιλέξιμων δαπανών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή του/της είναι το ΑΦΜ. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 07/03/2019 και ώρα 13.00 έως 03/06/2019 και ώρα 15.00.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι Καζάκης Ευάγγελος e-mail: [email protected], [email protected], Ζαπάρτας Παναγιώτης e-mail: [email protected], Βραχιόλογου Θάλεια e-mail: [email protected] και Καβαζίδου Αναστασία e-mail: [email protected], τηλέφωνο επικοινωνίας 2554020090-91, fax: 2554041800 Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr , στη σελίδα www.espa.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔΔημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. – Αναπτυξιακή ΑνώνυμηΕταιρεία ΟΤΑhttp://www.dimossin.gr/

Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Σαμοθράκης
25510 98 097

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο